Friday, 9 August 2013

Panauti, Nepal, 1994, Pentti Sammallahti.