Friday, 9 August 2013

Hydra, Greece, 1975, Pentti Sammallahti.